Başkanın Mesajı

Mobilya sektörü son yıllarda önemli bir atılım içerisinde. Ancak Mobilya sektöründe ithal mobilyanın payının sürekli artmasından dolayı sektördeki sıkıntılar henüz giderilebilmiş değil.Türkiye, en çok İtalya, Almanya ve Fransa'dan mobilya ithal ediyor. Bu da bu sektörü olumsuz etkiliyor. Yerli üretimin teşvik edilmesi gerekiyor. Türkiye mobilya sektörünün, bu pazar olanaklarını değerlendirebilmesi için çok önemli engelleri aşması gerekiyor. Bu sektördeki en büyük sıkıntı, ham- madde kaynağı;kereste üretiminde miktar ve kalite Açısından yurtiçi talebi karşılanamıyor. Eskiden yüzde 100 yerli malzeme ile çalışan sektör, artık yüzde 75 oranında ithalata bağımlı.İthal girdi maliyetleri de bir hayli yüksek. Bu durum, Türk malının yurt dışında fiyat rekabetini de olumsuz yönde etkiliyor Konya'da mobilya sektörüne baktığımızda; Türkiye'de evlerde ve ofislerde kullanılan mobilyaların önemli bir bölümü Konya'da üretilmektedir. Ancak ilimizde diğer sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de markalaşma ve kurumsallaşmada maalesef geri kaldığımızı burada ifade etmem gerekir.Çok kaliteli ürünler üretmemize rağmen marka olmayı başaramıyoruz. Bu diğer sektörler içinde böyle.Ama bunu başarmak zorundayız.Küresel ekonomide bunu başaramaz isek, yeni stratejiler, yeni ürünler geliştiremez isek sektörü daha ileriye götüremeyiz. Bunun için sektörümüzdeki teknolojiyi çok iyi takip etmeliyiz. Altyapımızı güçlendirmeli ve bu rekabet ortamında kalıcı olmanın şartlarını ve gereklerini yerine getirmeliyiz. Bundan 6 7 yıl önce Konya'da 1400 civarında mobilya üreticisi bulunuyordu. Ancak mobilya sektöründeki gelişmelere rağmen yaşanan ekonomik krizler, ithalat ve ithal malzemelerin artışı, girdi maliyetlerinin yükselmesi ile bu sek törümüz halen sıkıntılan atlatamamış ve bugün yüzde 20'ye yakın bir bölümü üretimini durdurmuştur. Diğer mobilya atölyeleri ise kapasitelerini büyük oranda düşürmüştür. Mağazacılık boyutuna baktığımızda bu oranın tam tersi rakamlar karşımıza çıkıyor. Emekli olanlar kolay olarak seçtiği mobilya satış mağazalarında faaliyet gösteriyor Kalite ve denetimden yoksun bu işyerleri sektöre çok büyük zarar veriyor. Her şeye rağmen önümüzdeki yılların mobilyacılık adına atılım yılları olacağını düşünüyor bütün meslektaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Mehmet GÜNBAŞ