Kayıt İçin Gerekli Evraklar
  • 2 Adet Vergi Levhası Fotokopisi 
  • 2 Adet Kimlik Fotokopisi
  • 3 Adet Fotoğraf 

NOT: Öncelikle esnaf sicil müdürlüğüne kayıt olup daha sonra oda kaydı yapılacaktır.